ТНВД Zexel VRZ Pajero 3.2

ТНВД Zexel VRZ Pajero 3.2